Tidevannsslette

FL-I11

Hovedtype

Flatt område med finkornet materiale i tidevannsbeltet, det vil si mellom nedre fjære og øvre flo sjø. Dette området har tidevannsbetinget veksling mellom sedimentasjon og erosjon.

En tidevannsslette er et område med leir-, silt- og sandavsetninger som ligger over nedre fjæremål og under øvre flomål. Tidevannsvekslingene utsetter sletten for stadige skifter mellom sedimentasjon og erosjon. Viktige betingelser for utvikling av en tidevannsslette, er stor sediment-tilgjengelighet og skjermete forhold med relativt liten bølgeenergi. Dersom kyststrøm og bølgeaktivitet er sterke nok, kan tidevannssletten bli beskyttet mot videre bølgepåvirkning bak en FL-I07 Revle. Tidevannsstrømmen vil da kunne strømme gjennom en smal åpning i revlen. En tidevansslette er en aktiv landform. Kornstørrelsen til de avsatte sedimentene avtar innover mot land fordi energien i tidevannsstrømmene og bølgepåvirkningen avtar.

Tidevannssletter finnes i langgrunne kystområder med stor tidevannsforskjell.

Tidevannssletter kan forveksles med FL-I05 Leirsletter. Forskjellen er at de FL-I05 Leirslettene vi finner i dag opprinnelig ble avsatt på større dyp og deretter hevet raskt over havnivå under landhevingen, mens tidevannsletter alltid dannes grunt i tidevannssonen.

Tidevannsslette er godt kjent og godt beskrevet i litteraturen.

Tidevannssletter kan varier fra åpne sletter eksponert mot sjøen eller beskyttet bak en barriere, som f.eks. en revle.

Friedrichs, C . (2019). Tidal Flat Morphodynamics: A Synthesis. In: Coastal Wetlands, Second Edition. Academic Press: 359-381. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374711-2.00307-7