Strandflate

FL-I08

Hovedtype

Område med tallrike øyer, holmer, skjær og grunne havområder langs kysten, klart avgrenset mot fjell/høyere landområder i bakkant samt mot kontinentalsokkelen utenfor.

En strandflate er et berggrunnsdominert og småkupert landskap ved kysten, bestående av øyer, holmer og skjær med mellomliggende, grunne sund. Strandflaten danner en relativt flat plattform eller brem, som heller svakt utover og som varierer hovedsakelig innenfor noen titalls meter over eller under dagens havnivå, ofte definert i høydenivået +/- 50 m, men avvik fra dette er vanlig. Strandflaten er klart avgrenset mot fjell/høyere landområder i bakkant og mot kontinentalsokkelen utenfor. Mange steder preges strandflaten av skjærgård med et mylder av skjær og øyer. Glasiale landformer som isskurte fjelloverflater med FL-H25 rundsva er vanlig. Dannelsen av strandflaten er omdiskutert, men den er generelt knyttet til en kombinasjon av dyp forvitring, kysterosjon og breerosjon. Strandflaten er klart avgrenset mot høyere land innenfor, ofte av bratte fjellvegger. FL-I04 Kystrestfjell som står opp fra strandflaten er vanlig.

Strandflaten utgjør en dominerende del av landskaps hovedtype LA-K03 kystslette langs hele kysten fra Rogaland til Nordkapp. Også Svalbard har stedvis en velutviklet strandflate.

FL-I08 har ingen typiske forvekslingsenheter.

Det er fremdeles faglig uenighet om rollen til ulike dannelsesprosesser, samt alderen til strandflaten langs norskekysten. Utbredelsen er godt kjent.

Denne enheten faller inn under og er en del av landskap hovedtypen La-TI-K-S Kystslette i i NiN versjon 2.3.

På Svalbard finnes strandflaten ofte som en velutviklet, vid og lav landbrem ut mot havet, vanligvis uten det mylderet av øyer og skjær vi for eksempel finner langs helgelandskysten.

Larsen, E, og Holtedahl, H (1985). The Norwegian strandflat: A reconsideration of its age and origin. Norsk geologisk tidsskrift 65: 247-254. Olesen, O, Pascal Kierulf, H, Brönner, M, Dalsegg, E, Fredin, O, og Solbakk, T (2013). Deep weathering, neotectonics and strandflat formation in Nordland, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 93: 189-213.