Isfjellgrop

FL-H13

Hovedtype

Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et isfjell satt seg fast eller presset ned i løsmasser på bunnen av en bresjø eller i sjøen.

En isfjellgrop er en forsenkning i løsmasser som skyldes at et drivende isfjell har satt seg fast eller har presset ned i løsmasser på bunnen av en bresjø eller i sjøen. Når isfjellet smeltet bort eller løsnet og drev videre, gjenstod en isfjellgrop.

Isfjellgroper er relativt vanlige på kontinentalsokkelen der de markerer grunnstøtning av drivende isfjell til havs eller bresjø.

Isfjellgroper kan forveksles med FL-H03 dødisgroper. Forskjellen kan skilles basert på omgivende avsetninger og landformer. FL-H15 Isfjellpløyespor kan for eksempel tyde på drivende isfjell som kan knyttes mot isfjellgroper.

Isfjellgroper er relativt godt kjent, men utbredelses områdene er ikke veldig godt kjent.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Tilsvarende groper er også kartlagt på land, i områder som ble rammet av store flommer på grunn av bresjøtappinger ved slutten av siste istid. Isfjell ble da transportert med i flommen som dannet isfjellgroper på bunnen av flomkanalen, i stedet for på bunnen av en bresjø eller i sjøen.

Thomas G S, og Connell R J (1985). Iceberg drop, dump, and grounding structures from Pleistocene glacio-lacustrine sediments, Scotland. Journal of Sedimentary Research 55: 243-249.