Spylefelt

FL-A08

Hovedtype

Overflate av fast fjell, der tidligere løsmasser i stor grad er spylt vekk av smeltevann fra en isbre.

Et spylefelt er en fjelloverflate der løsmassene er spylt vekk av smeltevann fra en isbre. Et spylefelt vil ofte være tydelig avgrenset fordi løsmassene i området er fjernet i kontrast mot sideterrenget. Mange spylefelt ble dannet i fjellområder under nedsmeltinga etter siste istid, ved drenering langs en isbre eller i forbindelse med drenering av smeltevann utenfor breen.

Spylefelt forekommer over hele landet.

Spylefelt kan forveksles med en FL-A09 Spylerenne der spylerennen er gravd ned til fast fjell, men kan skilles ut fra dette fordi spylerennen ofte har en klar kanal-form med bratte kanter i løsmassene. Spylefelt har større arealmessig utbredelse og ikke kanalform, fordi det ofte er resultat av bortvasking av et relativt tynt morenedekke.

Spylefelt er godt kjent. Det gjelder også for utbredelsesområdene.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Et spylefelt rett sør for Kongsvoll  i Oppdal kommune i Trøndelag og et annet rett over Reindøl i    Lesja kommune i Innlandet fylke viser et typisk bilde av spylefelt der smeltevannet har vasket vekk det som var av løsmasser i området. På denne måten står spylefeltet frem med en klar kontrast til omgivelsene med sin mangel på løsmassedekke og dermed sparsomme vegetasjon.