Biogene landformer

FL-B

Hovedtypegruppe

Omfatter marine landformer som består av materiale fra levende eller døde organismer.

Biogene landformer kan dannes typisk gradvis og over tid, som følge av vekst av dyr eller mindre organismer. Kan opptre som enkeltdyr eller større kolonier. Utviklingen og veksten av biogene landformer er avhengig av næring, strøm og temperatur. Ettersom veksten går over lengre tid kan man finne både levende dyr og døde rester som en del av den samme landformen.

Biogene landformer i Norge er kjent fra store deler kontinentalsokkelen samt flere fjorder, ofte funnet ved eller på i forhøyninger som rygger og banker.

Landformgruppen kan deles inn i aktive, der vekst av organismer er pågående, og fossile landformer.

Biogene landformer ved havbunnen kan forveksles med andre rygg eller haugformete landformer når de observeres kun ved hjelp av akustiske hjelpemidler. Biogene landformer kan skille seg ut som lokale forhøyninger, som vokser mot strømretningen. Helt sikker i identifikasjon kan sikres visuelt, ved hjelp av for eksempel kamera eller ROV, dvs. fjernstyrt undervannsdrone, noe som kan være både dyrt og tidkrevende. I terrestrisk miljø tilsvarer landformgruppen torvmassiv som i NiN behandles som en egen landformgruppe.

Biogene landformer er kjent og beskrevet i litteraturen.

Denne landformgruppen er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Biogene landformer kan forekomme enkeltvis og som sammensatte rygger eller hauger.