Bølgeprosesspreget kompleks elvemunning i innsjø

EL-E02

Hovedtype

Hovedtype som omfatter bølgeprosesspreget kompleks elvemunning i innsjø, dvs. sterkt bølgepåvirket delta i innsjø.

EL-E02 Bølgeprosesspreget kompleks elvemunning i innsjø omfatter dynamiske sedimentførende elveløp med på plane elvemunning som ender i en innsjø (ferskvannsdelta), og som får sin form endret pga. bølgepåvirkning.

Elveløpstypen er ikke så vanlig og forekomme hovedsakelig der større elver munner ut svært vindeksponerte innsjøer

Elveløpstypen varierer betydelig, avhengig bl.a. av vannføringen, mengden transportert materiale, elveløpets helning i munningsområdet.

EL-E02 kan være vanskelig å skille fra EL-E01 Elveprosesspreget kompleks elvemunning i innsjø ved omfanget av bølgepåvirkningen er vanskelig å vurdere.

Hovedtypen er ny.