Enkelt fluvialt elveløp med jevn, sand- og/eller finmaterialdominert bunn

EL-B04

Hovedtype

Hovedtype som omfatter fluvialt elveløp med jevn, sand- og/eller finmaterialdominert bunn.

EL-B04 Fluvialt elveløp med jevn, sand- og/eller finmaterialdominert bunn omfatter svært slakt hellende elvestrekninger med bunn dominert av fin grus, sand og finsediment, ofte med mer eller mindre velutviklet flomslette. Elveløpene har fra middels til betydelig sedimenttransport. Elvestrengens planform varierer fra rett til sterkt sinuøs eller sterkt forgreinet, ofte med forekomst av ulike typer løsmassebanker eller stabiliserte øyer. Det er denne elvetypen vi finner i de meandrerende elvene.

EL-B04 Enkelt fluvialt elveløp med jevn, sand- og/eller finmaterialdominert bunn forekommer både på sedimentrike elvesletter i fjellet og på elvesletter der dallanskapet flater ut i lavlandet.

Hovedtypen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-B04 er LM-DW Dominerende partikkelstørrelse, LM-HE Elveløpshelning, LM-VA Middelvannføring, LM-FV Flomvannføring og LM-SI Elveløpssinuositet