Isfonn

BM-A08

Hovedtype

Lite isfelt som normalt er frosset fast til undergrunnen og har liten bevegelse.

Dette er små isfelt som er frosset fast til undergrunnen og som derfor har liten bevegelse. De finnes ofte som små fonner i skale dalsider høyt til fjells og på Svalbard. Mange er under rask smelting og det er her i slike isfonner med liten bevegelse at det er funnet mange kulturminner i Jotunheimen de seneste årene.

Et kjent eksempel er Juvfonne ved Juvasshytta i Jotunheiemen der det er boret en gang inn i ismassene og etablert et besøksenter (Klimapark 2469).

Isfonner er vanlig høyt til fjells og på Svalbard i områder med permafrost.

Bretypen utviser ikke stor variasjon på grunn av sin beskjedne størrelse og beskjeden bevegelse.

Bretypen kan forveksles med BA-0-06 Dalsidebre. Forskjellen er knyttet til temperaturforholdene i breen og ulik grad av bevegelse i ismassen.

Bretypen er ikke beskrevet i NiN 2.3.

Det er god kunnskap om norges breer og deres utvikling over tid selv om det stadig forskes på egenskaper til breene og hvordan mange fenomener knyttet til dem fungerer.