Bremassiv

Et bremassiv er en dynamisk landform bestående av varig is. Den varige isen som vi ofte forbinder med isbreer er blitt dannet gjennom tusener av år ved at masser av is komprimeres. Kontinuerlig snøfall og lave temperaturer under 0 grader fører til at snø hoper seg opp, og at de dypeste snølagene etter hvert går over til is. Bremassivene kan finnes i tilknytning til mange ulike terrengformer.

Breer er et fremtredende landskapselement i norske fjell, særlig på Svalbard. Breene er dynamiske. Snø og is samles i høyfjellet og isen beveger seg sakte nedover mot lavere land der den smelter. Høydenivået der det er balanse mellom tilført snø og avsmelting kalles likevektslinja. Den beveger seg oppover dersom somrene blir varmere eller vintrene mer snøfattige. Da vil brefronten etter hvert trekke seg tilbake. Omvendt fører kjøligere somre og snørike vintre til at likevektslinja flyttes nedover og brefrontene rykker frem.  

 

Siden breene er dynamiske landformer, vil de stadig endre utstrekning og dermed også størrelse.

 

Hierarkiet i Bremassiv

Bremassiv omfatter en bremassivgruppe med til sammen ni bremassiv-enheter. Breer kan finnes i tilknytning til mange ulike terrengformer, fra alpint landskap med dype daler og skarpe tinder og egger til fjellplatåer. Formen og utseendet på breene, som endrer seg med størrelsen og terrenget, ligger til grunn for typeinndelingen av bremassiv i NiN.

  • Figur - hierarkiet i bremassiv

    Figur - hierarkiet i bremassiv