Botnbre

BM-A05

Hovedtype

Bre som ligger i en skålformet forsenkning i en dalside, formet av breens erosjon (botn).

En botnbre er en bre som eroderer ei fjellside slik at det over tid dannes en skålformet forsenkning, en botn. I dag finnes ofte en liten botnbre i en stor botn, noe som viser at botnen er lagd over lang tid av en større bre (for eksempel under istiden). Også små breer i botn tilhører breformen botnbre.

Eksempler på bretypen er Svartdalsbreen i Jotunheimen og Gravnesbreen i Magdalenafjorden. Et kjent eksempel på en liten botnbre er Kjelen ved Juvvasshytta i Jotunheimen.

Botnbreer finnes først og fremst i «alpint landskap», for eksempel i Jotunheimen, Sunnmørsalpene, Lyngsalpene og på Spitsbergen.

Det er stor variasjon i størrelsen på botnbreene, fra svært små til relativt store. De store botnbreene har gjerne breutløpere som klassifiseres som BA-0-04 Dalbre.

Bretypen kan forveksles med BA-0-06 Dalsidebre hvis botnformen er svak og utydelig. Her er det en glidende overgang.

I NiN 2.3 ble bretypen klassifisert i beskrivelsessystemet med betegnelsen 3BF-BB Botnbre.

Det er god kunnskap om norges breer og deres utvikling over tid selv om det stadig forskes på egenskaper til breene og hvordan mange fenomener knyttet til dem fungerer.