Torvproduserende evne

AD-TP

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi TP-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel