Vegetasjonsdifferensiering på ferskvannssedimentbunn

AD-VD

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi VD-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel