Relieff i kystslettelandskap

TF-RK

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi RK-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel