Relieff i innlandsdal- og fjordlandskap

TF-RD

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi RD-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel