Relieff i innlandsås- og fjellandskap

TF-RA

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi RA-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel