Terrengposisjonsklasser

TF-TP

Generelle terrengegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi TP-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel