Utstrekning

RS-US

Generelle egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi US-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

*
* *