Indre-ytre kyst

RM-YK

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi YK-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel