Våtmarkspreg

RM-VP

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi VP-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel