Avstand til kysten

RM-KY

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi KY-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel