Innsjøpreg

RM-IP

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi IP-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel