Brepreg

RM-BP

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi BP-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel