Plassering i forhold til landheving

MD-LH

Bremassivegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi LH-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

0
0 0
1
1 0-12,5
2
2 12,5-25
3
3 25-50
4
4 50-75
5
5 75-100