Naturgitt bestandsavgang på tresatt areal

KM-BA

Skogegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi BA-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel