Ikke gjennomgripende naturgitt forstyrrelse

KM-NF

Generelle egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi NF-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel