Jordbrukspreg

RM-JP

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi JP-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel