Arealbruksintensitet

RM-AI

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi AI-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel