Dødvedvariasjon

KM-DV

Skogegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi DV-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel