Nåtidig sprøytingsintensitet

KM-AY

Jordbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi AY-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel