Nåtidig høstingsintensitet

KM-AH

Jordbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi AH-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel