Nåtidig gjødslingsintensitet

KM-AG

Jordbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi AG-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel