Overbeskatning

KM-OB

Generelle egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi OB-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel