Metode for uttak av trevirke

KM-UM

Skogbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi UM-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel