Skogforyngelsestiltak

KM-SF

Skogbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi SF-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel