Åpen foryngelseshogst

KM-HY

Skogbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi HY-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel