Lukket selektiv hogst

KM-HS

Skogbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi HS-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel