Intermediær hogst

KM-HI

Skogbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi HI-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel