Lukket gradvis foryngelseshogst

KM-HG

Skogbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi HG-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel