Nåtidig skogbruksaktivitet

KM-AS

Skogbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi AS-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel