Nåtidig jordbruksaktivitet

KM-AJ

Jordbruksrelaterte egenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi AJ-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel