Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark

map VM06-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new