Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark

map VM06-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new