Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark

map VM06-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new