Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn

map VM05-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new