Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn

map VM05-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new