Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn

map VM05-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new