Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn

map VM02-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new