Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn

map VM02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new