Klart kalkrik grøftet jordvannsmyr

map VM01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new