Kalkfattig til litt kalkrik grøftet jordvannsmyr

map VM01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new